Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700

Ochrona Twoich danych osobowych jest ważna dla ErgoSafe AB, firmy odpowiedzialnej za stworzenie ClickitUp®. W polityce prywatności ErgoSafe możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych do celów przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

ErgoSafe AB
556395-1812
Reparatörgatan 1
SE-30262 Halmstad

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Kiedy kontaktujesz się z nami (na przykład podczas zakupów, wypełniania formularzy lub odwiedzając naszą stronę internetową), gromadzimy Twoje dane osobowe. Gromadzone przez nas dane to: imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, adres, adres e-mail i numer telefonu, historia zakupów, zamówień i użytkowania, adres IP oraz informacje, które przekazujesz naszej obsłudze klienta.

Sam wpisujesz swój adres na stronie lub przekazujesz go naszym sprzedawcom telefonicznie bądź pocztą.

Dlatego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Przed zakupem

Przetwarzamy Twoje dane osobowe aby stworzyć wycenę. W takiej sytuacji przetwarzamy dane osobowe w celu zobowiązania się do realizacji warunków zakupu i dostawy.

Przy zakupie

Przetwarzamy dane osobowe w celu zarządzania zamówieniami oraz wysyłania wiadomości o statusie dostawy. Przetwarzanie jest niezbędne, aby móc wywiązać się z naszej umowy zawartej z Tobą.

Obsługa klienta

Przetwarzamy dane osobowe w celu zarządzania sprawami obsługi klienta, w tym pytaniami, reklamacjami i sprawami gwarancyjnymi. Przetwarzanie ma na celu pomoc w sprawach związanych z obsługą klienta, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, a także w celu spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego reklamacji i spraw gwarancyjnych.

Ulepszenia i rozwój

Przetwarzamy dane osobowe, aby móc ulepszać i rozwijać nasze usługi, nasze produkty i nasze systemy techniczne. Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie, aby móc aktualizować, ulepszać i rozwijać nasze usługi, produkty oraz systemy techniczne.

Wypełnianie obowiązków wynikających z prawa

Przetwarzamy dane osobowe, aby móc przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów dotyczących rachunkowości, podatków czy bezpieczeństwa produktów. Przetwarzanie odbywa się w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zapobieganie nadużyciom i przestępczości

Przetwarzamy dane osobowe, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i przestępstwom, na przykład oszustwom. Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie, aby zapobiegać nadużyciom i bezprawnemu korzystaniu z naszych usług.

Dane osobowe przechowywane są przez taki okres

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, w których są gromadzone, lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa bądź inne ustawy. Historia zakupów i zamówień jest przechowywana tak długo, jak jesteśmy do tego zobowiązani w celu spełnienia wymogów prawnych.

Informacje dotyczące obsługi klienta związane z zakupami i reklamacjami są przechowywane tak długo, jak jesteśmy do tego zobowiązani, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi.

Dane służące do zapobiegania nadużyciom i przestępstwom są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapobiegania lub zgłaszania przestępstw (na przykład oszustw).

Twoje prawa

Odpowiemy na Twój wniosek dotyczący któregokolwiek z Twoich praw tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu miesiąca.

Dostęp
Masz prawo do otrzymania informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także kopii danych osobowych.

Korekta
Możesz zażądać poprawienia błędnych lub niekompletnych danych.

Usunięcie
Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone lub przetworzone
  • Cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a Twój interes ma tutaj większą moc prawną
  • Przetwarzaliśmy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Ograniczenie przetwarzania
Masz prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przez okres, który zapewnia nam możliwość sprawdzenia, czy dane osobowe są prawidłowe;
Przetwarzaliśmy dane osobowe niezgodnie z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania

  • Potrzebujesz danych osobowych, aby móc ustalić, dochodzić lub bronić roszczeń prawnych, ale nie potrzebujemy już danych osobowych do celów, w których były przetwarzane.
  • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i przez pewien czas będziemy oceniać, czyj prawnie uzasadniony interes ma większą moc prawną.

Sprzeciw wobec przetwarzania
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, kiedy przetwarzamy je ze względu na uzasadniony interes. Przetwarzanie zostaje zakończone w przypadku, gdy nie mamy uzasadnionego interesu, który miałby prawne pierwszeństwo nad Twoim interesem lub jeśli musimy kontynuować przetwarzanie w celu zabezpieczenia roszczeń prawnych.

Możliwość przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie dane osobowe, które nam przekazałeś i które przetwarzamy automatycznie na podstawie umowy z Tobą bądź na podstawie Twojej zgody.

Skargi
Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami lub złożyć skargę do organu nadzorczego.

Pliki cookie

Na naszej stronie używamy plików cookie. Informacje gromadzone i analizowane za pomocą plików cookie służą do dostosowania i usprawnienia naszych usług, zawartości witryny, ofert i reklam dla odwiedzających oraz do zwiększenia bezpieczeństwa witryny.

Jeśli nie akceptujesz plików cookie w swojej przeglądarce, niektóre funkcje na stronach internetowych nie będą działać. Dzieje się tak, ponieważ witryna przy każdym ładowaniu witryna pomyśli, że pojawił się nowy użytkownik.

Google Analytics
Witryny ErgoSafe korzystają z Google Analytics udostępnianego przez Google, Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów aktywności na witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z działaniem witryny i korzystaniem z Internetu.

DANE KONTAKTOWE JEŚLI MASZ PYTANIA LUB CHCESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW

info@ergosafe.se
+46 (0)10-480 47 00